Εγχειρίδιο


Το σύστημα παρακολούθησης χρόνου TIME|CLAM βασίζεται εντελώς στο cloud και δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση στο υλικό σας. Το σύστημα αποτελείται από δύο τομείς:Προσοχή:
Προτού οι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα παρακολούθησης χρόνου, πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν και να προσκληθούν στην περιοχή διαχείρισης.


Διαχείριση
(για εργοδότες και επόπτες)


Κανω ΕΓΓΡΑΦΗΕγγραφείτε ως εργοδότης στο https://admin.timeclam.com

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή χώρα, καθώς δεν μπορεί να αλλάξει μετά την εγγραφή.

Θα λάβετε έναν κωδικό ενεργοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και θα εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Ο λογαριασμός σας έχει πλέον ενεργοποιηθεί.

Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Δημιουργία εταιρείαςΑφού συνδεθείτε για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εκχωρήσετε ένα όνομα εταιρείας.

Μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε άλλες εταιρείες αργότερα.

Δημιουργία εταιρείας Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Δημιουργία και επεξεργασία τμημάτωνΜπορείτε προαιρετικά να δημιουργήσετε τμήματα κάνοντας κλικ στο πράσινο „+” στην περιοχή „Τμήματα” της εταιρείας.

Το όνομα των τμημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί μπορεί να αλλάξει κάνοντας κλικ στο σύμβολο μολυβιού.

Ένα τμήμα διαγράφεται κάνοντας κλικ στο σύμβολο του κάδου απορριμμάτων.

Τμήματα στα οποία οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να ανατίθενται μπορούν να διαγραφούν μόνο εάν αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί σε άλλο τμήμα ή σε κανένα τμήμα.

Δημιουργία και επεξεργασία τμημάτων Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Επεξεργασία αργιώνΟι παγκόσμιες δημόσιες αργίες μπορούν προαιρετικά να διατηρηθούν στο στοιχείο μενού «Εταιρείες -> Επεξεργασία αργιών».

Επεξεργασία αργιών Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Εφαρμογή προτύπου διακοπώνΟι δημόσιες αργίες για ορισμένες περιοχές μπορούν να υιοθετηθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο ή να εισαχθούν χειροκίνητα.

Εφαρμογή προτύπου διακοπών Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Διαχείριση υπαλλήλων
Κάτω από το στοιχείο μενού «Υπάλληλοι», μπορείτε να διαχειριστείτε τους υπαλλήλους, να επεξεργαστείτε τα προφίλ ωρών και τις απουσίες και να δείτε και να διορθώσετε τους χρόνους εργασίας των υπαλλήλων, εάν είναι απαραίτητο, και να θέσετε τους υπαλλήλους ανενεργούς όταν έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία.


Δημιουργήστε υπάλληλοΈνας νέος υπάλληλος μπορεί να δημιουργηθεί κάνοντας κλικ στο πράσινο „+“.

Η εταιρεία στην οποία εργάζεται ο εργαζόμενος μπορεί να επιλεγεί στο αναπτυσσόμενο μενού. Η διεύθυνση email του υπαλλήλου είναι επίσης το όνομα χρήστη με το οποίο ο υπάλληλος επικυρώνει τον εαυτό του στην περιοχή των εργαζομένων και στην εφαρμογή.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά τη διεύθυνση email, καθώς ο κωδικός ενεργοποίησης θα σταλεί σε αυτήν τη διεύθυνση. Η χρήση του συστήματος παρακολούθησης χρόνου δεν είναι δυνατή χωρίς ενεργοποιημένο λογαριασμό υπαλλήλου. Η διεύθυνση email μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Εάν το πλαίσιο ελέγχου «Κινητό» είναι ενεργοποιημένο, οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να καταγράψουν τις ώρες εργασίας τους χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές (smartphone, tablet). Διαφορετικά, η παρακολούθηση χρόνου είναι δυνατή μόνο από επιτραπέζιους υπολογιστές (π.χ. κεντρικό τερματικό παρακολούθησης χρόνου). Ανεξάρτητα από την άδεια κινητής τηλεφωνίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν τις ώρες εργασίας τους από οποιαδήποτε συσκευή.Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Επεξεργασία υπαλλήλωνΜετά την επιτυχή ενεργοποίηση του λογαριασμού από τον υπάλληλο, αυτό επισημαίνεται στη διοίκηση του υπαλλήλου με το τσεκάρισμα «Ενεργό».

Εάν η ενεργοποίηση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, η κατάσταση είναι „Σε εκκρεμότητα“.

Εάν ο υπάλληλος δεν έλαβε το email, π.χ. επειδή δόθηκε λανθασμένη διεύθυνση email ή το email ταξινομήθηκε ως ανεπιθύμητο, αυτό μπορεί να διορθωθεί και ο κωδικός ενεργοποίησης να σταλεί ξανά.

Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Απενεργοποίηση υπαλλήλωνΕάν ένας υπάλληλος εγκαταλείψει την εταιρεία, μπορεί να απενεργοποιηθεί απενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου «Ενεργό».

Όλες οι ηχογραφήσεις διατηρούνται, αλλά ο υπάλληλος δεν έχει πλέον πρόσβαση στο σύστημα.

Οι αδρανείς υπάλληλοι δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της άδειας και επομένως δεν επιβαρύνουν το ελεύθερο ενδεχόμενο του αριθμού των εργαζομένων.

Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Διαγραφή υπαλλήλωνΕάν ένας υπάλληλος, συμπεριλαμβανομένων όλων των κύριων δεδομένων, των αρχείων παρακολούθησης χρόνου και απουσιών, πρέπει να διαγραφεί εντελώς, αυτό γίνεται στη διοίκηση υπαλλήλων κάνοντας κλικ στο κουμπί „Διαγραφή υπαλλήλου“.

Η πλήρης διαγραφή ενός υπαλλήλου συνιστάται μόνο εάν δημιουργήθηκε εσφαλμένα ή έχει λήξει η νόμιμη περίοδος διατήρησης και δεν απαιτούνται πλέον τα αρχεία. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των δεδομένων μετά τη διαγραφή και επομένως τα δεδομένα μπορούν να διαγραφούν μόνο μετά από αντίστοιχη επιβεβαίωση ασφαλείας.

Εάν ο υπάλληλος έχει αποχωρήσει απλώς από την εταιρεία, μπορεί να απενεργοποιηθεί. Όλα τα δεδομένα διατηρούνται εδώ.

Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Δημιουργήστε ώρες στόχουΣε κάθε υπάλληλο μπορεί να εκχωρηθεί ένα ατομικό προφίλ ώρας-στόχου κάνοντας κλικ στο πράσινο „+“ στη διοίκηση των εργαζομένων.

Εάν τα πρότυπα έχουν ήδη αποθηκευτεί, μπορούν να υιοθετηθούν επιλέγοντάς τα από το αναπτυσσόμενο μενού.

Η ημερομηνία από την οποία θα χρησιμοποιηθεί αυτό το προφίλ και ο ημερήσιος στόχος εργασίας μπορεί να αποθηκευτεί.

Εάν η εταιρεία έχει κανονισμούς για τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα διαλείμματα, μπορείτε προαιρετικά να καθορίσετε από πόσες ώρες εργασίας την ημέρα ποια ελάχιστη διακοπή πρέπει να αφαιρείται αυτόματα. Οι πληροφορίες δίνονται σε βιομηχανικές ώρες (π.χ. 0,75 βιομηχανικές ώρες = 45 λεπτά).

Οι δημόσιες αργίες που έχουν εισαχθεί στις ρυθμίσεις της εταιρείας λαμβάνονται επίσης υπόψη ως τέτοιες στο σύστημα παρακολούθησης χρόνου από προεπιλογή. Σε ορισμένες βιομηχανίες (π.χ. γαστρονομία, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.), είναι σύνηθες να εργάζεστε σε δημόσιες αργίες. Για αυτό, πρέπει να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου „Παράβλεψη αργιών“.

Εάν ο υπάλληλος έχει την ευκαιρία να συσσωρεύσει και να μειώσει τις υπερωρίες χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό χρόνου του, ενεργοποιείται το πλαίσιο ελέγχου „Ώρες μεταφοράς“ και οι αντίστοιχες ώρες συν ή μείον μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό (π.χ. πληρωμή μισθού βάσει των ωρών εργασίας), η μεταφορά ώρας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Εάν το νέο προφίλ θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως πρότυπο για άλλους υπαλλήλους, μπορεί να καθοριστεί ένα «όνομα προτύπου». Όταν κάνετε κλικ στο „Αποθήκευση“, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα νέο πρότυπο.

Κάντε κλικ στο αριστερό βέλος για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες του αντίστοιχου προφίλ ώρας-στόχου. Διαγράφεται κάνοντας κλικ στο σύμβολο κάδου απορριμμάτων στα δεξιά του προφίλ.

Δημιουργήστε ώρες στόχου

Δημιουργήστε ώρες στόχου

Δημιουργήστε ώρες στόχου Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Προσθέστε απουσίαΚάνοντας κλικ στο πράσινο „+“ στη διοίκηση των εργαζομένων, μπορούν να καταγραφούν απουσίες (π.χ. διακοπές, ασθένεια κ.λπ.) των υπαλλήλων.

Μετά την είσοδο στην περίοδο απουσίας, πρέπει να προσδιοριστεί ο λόγος της απουσίας. Εάν η ίδια ημέρα καθορίζεται στα “Από” και “Προς”, η απουσία μπορεί να μειωθεί σε μισή ημέρα ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Εάν πρέπει να καταγραφεί μια απουσία πολλών ημερών που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες μισές ημέρες, πρέπει να αποθηκεύεται ξεχωριστή απουσία για κάθε περίοδο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως μισή ημέρα.

Η απουσία μπορεί να διαγραφεί κάνοντας κλικ στο σύμβολο του κάδου απορριμμάτων.

Προσθέστε απουσία

Προσθέστε απουσία Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Προσθέστε απουσία Παράδειγμα: Διακοπές από 01/14 έως 01/15, εκ των οποίων η 01/14 είναι μισή ημέρα

Προβολή και επεξεργασία των ωρών εργασίας των υπαλλήλωνΤο παράθυρο επεξεργασίας ανοίγει κάνοντας κλικ στην επιθυμητή ημέρα στο ημερολόγιο στη διαχείριση υπαλλήλων.

Οι ώρες μπορούν να αλλάξουν απλώς αντικαθιστώντας τις αποθηκευμένες τιμές και αποδεκτές κάνοντας κλικ στο πράσινο σημάδι. Η ωριαία εγγραφή διαγράφεται κάνοντας κλικ στο σύμβολο του κάδου απορριμμάτων.

Κάνοντας κλικ στο „Προσθήκη ωρών“, μπορείτε να προσθέσετε χρόνους εργασίας και διακοπής.

Προβολή και επεξεργασία των ωρών εργασίας των υπαλλήλων

Προβολή και επεξεργασία των ωρών εργασίας των υπαλλήλων

Προβολή και επεξεργασία των ωρών εργασίας των υπαλλήλων Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

ΤαμπλόΗ τρέχουσα κατάσταση κάθε υπαλλήλου, κατανεμημένη ανά εταιρεία και τμήμα, εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του στοιχείου μενού “Πίνακας ελέγχου”.

  • Status: rot=abgemeldet, grün=angemeldet, gelb=Pause
  • Grund: Anzeige des Grundes im Falle einer Abwesenheit (z.B. Urlaub, Krank, etc.)
  • Konto: Stand des Arbeitszeitkontos zum Vortag
Ταμπλό Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Δημιουργία και εξαγωγή φύλλων χρόνουΜια επισκόπηση των λογαριασμών χρόνου εργασίας μπορεί να δημιουργηθεί μέσω του στοιχείου μενού «Λίστα χρόνου εργασίας». Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή εταιρεία και τον αντίστοιχο μήνα.

Προαιρετικά, η αξιολόγηση μπορεί να περιοριστεί σε ένα μόνο τμήμα.

Η αξιολόγηση μπορεί να εκτυπωθεί ή να εξαχθεί ως αρχείο CSV κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά.

Δημιουργία και εξαγωγή φύλλων χρόνου Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

ΤσανγκολόγκΜια επισκόπηση των αλλαγών που έγιναν από τους διαχειριστές σε δεδομένα εταιρειών, υπαλλήλων και χρηστών μπορεί να προβληθεί μέσω του στοιχείου μενού „Αλλαγή καταγραφής“.

Μπορεί να φιλτραριστεί κατά ημερομηνία, εταιρεία, διαχειριστή και εκτελεσθείσες λειτουργίες.

Η αξιολόγηση μπορεί να εκτυπωθεί ή να εξαχθεί ως αρχείο CSV κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά.

Τσανγκολόγκ Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Δημιουργήστε διαχειριστές και διαχειριστείτε δικαιώματαΜπορείτε να διαχειριστείτε τα δικαιώματα πρόσβασης στο στοιχείο μενού «Διαχειριστές».

Τα δικαιώματα διαχείρισης μπορούν να εκχωρηθούν σε τρία στάδια:
  • Πλήρης πρόσβαση
  • Πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένη εταιρεία
  • Πρόσβαση μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας εταιρείας
Τα δικαιώματα των υπαρχόντων διαχειριστών μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και νέοι διαχειριστές μπορούν να προσκληθούν χρησιμοποιώντας το κουμπί „Δημιουργία διαχειριστή“.

Δημιουργήστε διαχειριστές και διαχειριστείτε δικαιώματα Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Αλλαγή συνδρομήςΕάν απαιτείται μεγαλύτερος / χαμηλότερος αριθμός υποστηριζόμενων εταιρειών, υπαλλήλων ή υψηλότερης / χαμηλότερης κατάστασης υποστήριξης, το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο μενού με το ίδιο όνομα. Επιπλέον, εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση του τρέχοντος προγράμματος και να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση χρέωσης.

Αλλαγή συνδρομής Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Δημιουργία κεντρικού τερματικού καταγραφής χρόνουΟ εργοδότης μπορεί να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα τερματικά για παρακολούθηση χρόνου. Για να το κάνει αυτό, μπορεί να προσφέρει την εφαρμογή ιστού στο πρόγραμμα περιήγησης για παρακολούθηση χρόνου σε υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή πελάτη. Οι εργαζόμενοι συνδέονται στην εφαρμογή με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους. https://log.timeclam.com

Είναι πιο βολικό να εγκαταστήσετε την εφαρμογή TIME|CLAM σε tablet, επειδή κάθε υπάλληλος μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτότητας εδώ χρησιμοποιώντας μια ετικέτα NFC (π.χ. κλειδί, κάρτα, smartphone κ.λπ.).

Φυσικά, οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την εγγραφή χρόνου ξεχωριστά στο δικό τους σταθμό εργασίας μέσω της εφαρμογής ιστού ή μέσω κινητού μέσω της εφαρμογής.

Δημιουργία κεντρικού τερματικού καταγραφής χρόνου Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή


Παρακολούθηση χρόνου (για υπαλλήλους)Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εγγραφούν, αλλά δημιουργούνται από τον εργοδότη και καλούνται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα καταγραφής χρόνου μέσω email (με κωδικό ενεργοποίησης / σύνδεσμο ενεργοποίησης). Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση, ο υπάλληλος μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή ιστού ή μέσω της εφαρμογής: https://log.timeclam.com

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής ιστού και της εφαρμογής είναι σε μεγάλο βαθμό πανομοιότυπη. Εκτός από έναν κωδικό πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας, ένα δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου ή η καταχώριση μιας ετικέτας NFC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή και οι ώρες εργασίας μπορούν επίσης να καταγραφούν σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

Η παρακολούθηση χρόνου μέσω κινητής συσκευής (smartphone, tablet) πρέπει να εγκριθεί από τον διαχειριστή.


Εγγραφείτε στην αρχή της εργασίαςΜετά τη σύνδεση, η παρακολούθηση χρόνου ξεκινά με ένα κλικ στο „καταγραφή“. Εμφανίζεται η ώρα έναρξης της εργασίας.

Εγγραφείτε στην αρχή της εργασίας Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Εγγραφή και κατάργηση εγγραφής για διαλείμματαΓια να ξεκινήσετε ένα διάλειμμα, κάντε κλικ στο “Παύση”. Εμφανίζεται η ώρα έναρξης του διαλείμματος.

Η παύση τελειώνει κάνοντας κλικ στο „Τερματισμός παύσης“.

Εγγραφή και κατάργηση εγγραφής για διαλείμματα

Εγγραφή και κατάργηση εγγραφής για διαλείμματα Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Αποσυνδεθείτε στο τέλος της εργασίαςΣτο τέλος της εργασίας, γίνεται κλικ στο κουμπί „Αποσύνδεση“.

Αποσυνδεθείτε στο τέλος της εργασίας Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Εμφάνιση του λογαριασμού χρόνου εργασίαςΤο συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού χρόνου εργασίας εμφανίζεται στην ενότητα “Ισορροπία” (αξία προηγούμενης ημέρας).

Εμφάνιση του λογαριασμού χρόνου εργασίας Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

Λεπτομερής προβολή των ωρών εργασίας και απουσίας στο ημερολόγιοΗ προβολή ημερολογίου ανοίγει κάνοντας κλικ στο κουμπί “Λεπτομέριες”. Ο συμφωνημένος χρόνος εργασίας εμφανίζεται στην ενότητα «Στόχος» και ο πραγματικός χρόνος εργασίας για τον επιλεγμένο μήνα στην ενότητα «Πράγματι». Το «Ισορροπία» δείχνει τη μηνιαία διαφορά μεταξύ του στόχου και των πραγματικών ωρών εργασίας.

Οι λεπτομέρειες των ηχογραφημένων ωρών εμφανίζονται κάνοντας κλικ στην επιθυμητή ημερομηνία.

Λεπτομερής προβολή των ωρών εργασίας και απουσίας στο ημερολόγιο

Λεπτομερής προβολή των ωρών εργασίας και απουσίας στο ημερολόγιο Η γλώσσα που επιλέξατε χρησιμοποιείται στην εφαρμογή

μυστικότητα


Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Αποθηκεύουμε μόνο δεδομένα πρόσβασης στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, π.χ. το όνομα του ζητούμενου αρχείου, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και τον αιτούντα πάροχο. Αυτά τα δεδομένα αξιολογούνται μόνο για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου και να βελτιωθεί η προσφορά μας και δεν μας επιτρέπετε να εξαγάγουμε προσωπικά συμπεράσματα.

Δείτε περισσότερα Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα εάν τα παρέχετε εθελοντικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (www.google.com). Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους που επιτρέπουν την ανάλυσή σας από τον ιστότοπο, όπως τα λεγόμενα “cookies”, αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταφέρονται συνήθως σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP θα συντομευθεί πριν από τη διαβίβαση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η ανώνυμη διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευτεί με άλλα δεδομένα Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, πληροφοριών, διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής δεδομένων καθώς και ανάκληση συγκατάθεσης ή αντίρρησης για συγκεκριμένη χρήση δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο το αποτύπωμά μας.

Πολιτική απορρήτου που δημιουργήθηκε με τη νομική υπηρεσία κειμένων Trusted Shops σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία Wilde Beuger Solmecke.

Δείξε λιγότερο