Manuálny


Systém na sledovanie času TIME|CLAM je úplne cloudový a nevyžaduje žiadnu inštaláciu na vašom hardvéri. Systém sa skladá z dvoch oblastí:Pozor:
Predtým, ako budú môcť zamestnanci používať systém na sledovanie času, musia byť najskôr vytvorení a pozvaní v oblasti správy.


Administratíva
(pre zamestnávateľov a vedúcich pracovníkov)


RegistrovaťZaregistrujte sa ako zamestnávateľ na adrese https://admin.timeclam.com

Pozor: Uistite sa, že ste vybrali správnu krajinu, pretože ju po registrácii nie je možné zmeniť.

Na uvedenú e-mailovú adresu dostanete aktivačný kód a pridelíte heslo.

Váš účet je teraz aktivovaný.

Registrovať V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Vytvorte spoločnosťPo prvom prihlásení sa zobrazí výzva na zadanie názvu spoločnosti.

Neskôr môžete voliteľne pridať ďalšie spoločnosti.

Vytvorte spoločnosť V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Vytvorte a upravte oddeleniaOddelenia môžete vytvoriť aj kliknutím na zelené „+“ v časti „Oddelenia“ spoločnosti.

Názov už vytvorených oddelení je možné zmeniť kliknutím na symbol ceruzky.

Oddelenie sa odstráni kliknutím na symbol koša.

Pracoviská, do ktorých sú zamestnanci stále priradení, je možné vymazať, iba ak boli títo zamestnanci pridelení do iného oddelenia alebo do žiadneho oddelenia.

Vytvorte a upravte oddelenia V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Upravte štátne sviatkyGlobálne štátne sviatky je možné voliteľne udržiavať v položke ponuky „Spoločnosti -> Upraviť štátne sviatky“.

Upravte štátne sviatky V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Použite šablónu dovolenkyŠtátne sviatky v určitých regiónoch je možné automaticky adoptovať pomocou šablóny alebo zadať ručne.

Použite šablónu dovolenky V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Spravujte zamestnancov
Pod bodom ponuky „Zamestnanci“ je možné riadiť zamestnancov, upravovať profily a absencie cieľových hodín, v prípade potreby je možné zobraziť a opraviť pracovný čas zamestnancov a v prípade opustenia spoločnosti nastaviť neaktívnych zamestnancov.


Vytvorte zamestnancaNového zamestnanca je možné vytvoriť kliknutím na zelené „+“.

Spoločnosť, v ktorej zamestnanec pracuje, je možné zvoliť v rozbaľovacej ponuke. E-mailová adresa zamestnanca je tiež meno používateľa, pomocou ktorého sa zamestnanec autentizuje v oblasti zamestnancov a v aplikácii.

Pozor: Dbajte na to, aby ste správne zadali e-mailovú adresu, pretože na túto adresu bude zaslaný aktivačný kód. Používanie systému sledovania času nie je možné bez aktivovaného účtu zamestnanca. E-mailovú adresu je možné kedykoľvek zmeniť.

Ak je zaškrtnuté políčko „Mobil“, môžu zamestnanci tiež zaznamenávať svoju pracovnú dobu pomocou mobilných zariadení (smartphone, tablet). V opačnom prípade je sledovanie času možné iba na stolných zariadeniach (napr. Centrálny terminál na sledovanie času). Bez ohľadu na mobilnú autorizáciu môžu zamestnanci zobraziť svoju pracovnú dobu z ľubovoľného zariadenia.V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Úpravy zamestnancovPo úspešnej aktivácii účtu zamestnancom je to v správe zamestnancov označené zaškrtnutím „Aktívne“.

Pokiaľ aktivácia ešte neprebehla, je stav „Čaká sa“.

Ak zamestnanec nedostal email, napr. pretože bola zadaná nesprávna e-mailová adresa alebo e-mail bol klasifikovaný ako spam, je možné túto chybu opraviť a aktivačný kód odoslať znova.

V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Deaktivujte zamestnancovAk zamestnanec opustí spoločnosť, môže byť deaktivovaný deaktiváciou začiarkavacieho políčka „Aktívne“.

Všetky záznamy sa zachovajú, ale zamestnanec už nemá prístup do systému.

Neaktívni zamestnanci nie sú zahrnutí do výpočtu licencie, a preto nezaťažujú voľný kontingent počtu zamestnancov.

V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Odstrániť zamestnancovAk má byť zamestnanec vrátane všetkých kmeňových údajov, záznamov o sledovaní času a neprítomností úplne vymazaný, vykoná sa to v administrácii zamestnanca kliknutím na tlačidlo „Odstrániť zamestnanca“.

Úplné vymazanie zamestnanca sa odporúča iba v prípade, že bol vytvorený nesprávne alebo ak uplynula zákonná lehota uchovávania údajov a záznamy už nie sú potrebné. Po vymazaní nie je možné údaje obnoviť, a preto je možné ich vymazať až po zodpovedajúcom potvrdení zabezpečenia.

Ak zamestnanec jednoducho opustil spoločnosť, môže byť deaktivovaný. Tu sa uchovávajú všetky údaje.

V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Vytvorte cieľové hodinyKaždému zamestnancovi je možné priradiť individuálny profil cieľovej hodiny kliknutím na zelené „+“ v správe zamestnancov.

Ak sú šablóny už uložené, je možné ich prijať výberom z rozbaľovacej ponuky.

Môže sa uložiť dátum, od ktorého sa má tento profil použiť, a denný cieľový pracovný čas.

Ak má spoločnosť predpisy na dodržiavanie minimálnych prestávok, môžete voliteľne určiť, od koľkých pracovných hodín za deň sa má minimálna prestávka automaticky odpočítať. Informácie sú uvedené v priemyselných hodinách (napr. 0,75 priemyselných hodín = 45 minút).

Štátne sviatky, ktoré boli zadané v nastaveniach spoločnosti, sa ako také štandardne zohľadňujú v systéme sledovania času. V niektorých priemyselných odvetviach (napr. Gastronómia, zdravotníctvo atď.) Je bežné, že musíte pracovať vo sviatky. Za týmto účelom by malo byť zaškrtnuté políčko „Ignorovať štátne sviatky“.

Ak má zamestnanec možnosť hromadiť a obmedzovať nadčasy pomocou svojho časového účtu, je zaškrtnuté políčko „Prevodové hodiny“ a príslušné plusové alebo mínusové hodiny sa prenesú do nasledujúceho mesiaca. Ak to nie je žiaduce (napr. Vyplácanie miezd na základe odpracovaných hodín), hodinový prevod by sa mal deaktivovať.

Ak má byť novovytvorený profil použitý ako šablóna pre ostatných zamestnancov, je možné určiť „názov šablóny“. Po kliknutí na „Uložiť“ sa automaticky vytvorí nová šablóna.

Kliknutím na šípku doľava otvoríte podrobnosti o príslušnom profile cieľovej hodiny. Odstráni sa kliknutím na symbol koša napravo od profilu.

Vytvorte cieľové hodiny

Vytvorte cieľové hodiny

Vytvorte cieľové hodiny V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Pridajte absenciuKliknutím na zelené „+“ v správe zamestnancov je možné zaznamenávať absencie (napr. Dovolenka, choroba, atď.) Zamestnancov.

Po zadaní obdobia neprítomnosti je potrebné uviesť dôvod neprítomnosti. Ak je v „Od“ a „Do“ uvedený ten istý deň, neprítomnosť je možné skrátiť na pol dňa aktivovaním príslušného začiarkavacieho políčka.

Ak sa má zaznamenať viacdňová neprítomnosť, ktorá zahŕňa jeden alebo viac poldní, musí sa pre každé obdobie, ktoré sa má brať do úvahy ako pol dňa, uložiť samostatná neprítomnosť.

Neprítomnosť je možné vymazať kliknutím na symbol koša.

Pridajte absenciu

Pridajte absenciu V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Pridajte absenciu Príklad: Prázdniny od 01.01. Do 01/15, z toho 01/14 je pol dňa

Prezerajte a upravujte pracovnú dobu zamestnancovEditačné okno sa otvorí kliknutím na požadovaný deň v kalendári v správe zamestnancov.

Časy je možné zmeniť jednoduchým prepísaním uložených hodnôt a prijať kliknutím na zelené začiarknutie. Hodinový záznam sa odstráni kliknutím na symbol koša.

Kliknutím na „Pridať časy“ je možné pridať pracovné a prestávkové časy.

Prezerajte a upravujte pracovnú dobu zamestnancov

Prezerajte a upravujte pracovnú dobu zamestnancov

Prezerajte a upravujte pracovnú dobu zamestnancov V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

DashboardAktuálny stav každého zamestnanca v členení podľa spoločnosti a oddelenia sa zobrazuje v reálnom čase prostredníctvom položky ponuky „Dashboard“.

  • Status: rot=abgemeldet, grün=angemeldet, gelb=Pause
  • Grund: Anzeige des Grundes im Falle einer Abwesenheit (z.B. Urlaub, Krank, etc.)
  • Konto: Stand des Arbeitszeitkontos zum Vortag
Dashboard V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Generujte a exportujte časové rozvrhyPrehľad účtov pracovného času je možné vygenerovať prostredníctvom položky ponuky „Zoznam pracovného času“. Aby ste to dosiahli, musíte zvoliť požadovanú spoločnosť a zodpovedajúci mesiac.

Hodnotenie môže byť voliteľne obmedzené na jedno oddelenie.

Vyhodnotenie je možné vytlačiť alebo exportovať ako súbor CSV kliknutím na príslušné tlačidlá.

Generujte a exportujte časové rozvrhy V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Zoznam zmienPrehľad zmien, ktoré vykonali správcovia v podnikových, zamestnaneckých a používateľských údajoch, je možné zobraziť v položke ponuky „Protokol zmien“.

Môže byť filtrovaný podľa dátumu, spoločnosti, správcu a vykonaných operácií.

Vyhodnotenie je možné vytlačiť alebo exportovať ako súbor CSV kliknutím na príslušné tlačidlá.

Zoznam zmien V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Vytváranie správcov a správa právPrístupové práva je možné spravovať v položke ponuky „Správcovia“.

Práva na správu je možné prideliť v troch fázach:
  • Plný prístup
  • Prístup iba ku konkrétnej spoločnosti
  • Prístup iba ku konkrétnemu oddeleniu spoločnosti
Práva existujúcich správcov je možné kedykoľvek zmeniť a nových správcov je možné pozvať pomocou tlačidla „Vytvoriť správcu“.

Vytváranie správcov a správa práv V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Zmeniť predplatnéAk je potrebný vyšší / nižší počet podporovaných spoločností, zamestnancov alebo vyšší / nižší stav podpory, plán je možné upraviť pomocou rovnomennej položky ponuky. Ďalej je možné tu zobraziť stav aktuálneho plánu a upraviť fakturačnú adresu.

Zmeniť predplatné V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Zriadenie centrálneho terminálu na zaznamenávanie časuZamestnávateľ môže zriadiť jeden alebo viac terminálov na sledovanie času. Môže to urobiť tak, že v prehliadači ponúkne webovú aplikáciu na sledovanie času na počítači, notebooku alebo klientovi. Zamestnanci sa do aplikácie prihlasujú pomocou svojho používateľského mena a hesla. https://log.timeclam.com

Pohodlnejšie je nainštalovať si aplikáciu TIME|CLAM na tablet, pretože každý zamestnanec sa tu môže autentifikovať pomocou značky NFC (napr. Kľúč, karta, smartphone atď.).

Zamestnanci môžu samozrejme tiež využívať záznam času individuálne na vlastnej pracovnej stanici prostredníctvom webovej aplikácie alebo mobilného telefónu cez aplikáciu.

Zriadenie centrálneho terminálu na zaznamenávanie času V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali


Sledovanie času (pre zamestnancov)Zamestnanci sa nemôžu zaregistrovať sami, ale sú vytvorené zamestnávateľom a sú vyzvaní, aby používali systém zaznamenávania času prostredníctvom e-mailu (s aktivačným kódom / aktivačným odkazom). Po úspešnej aktivácii sa zamestnanec môže prihlásiť do webovej aplikácie alebo prostredníctvom aplikácie: https://log.timeclam.com

Funkčnosť webovej aplikácie a aplikácie je do značnej miery totožná. V aplikácii je možné okrem hesla na autentifikáciu použiť aj odtlačok prsta, rozpoznávanie tváre alebo registráciu značky NFC a pracovnú dobu je možné zaznamenávať aj v režime offline.

Sledovanie času prostredníctvom mobilného zariadenia (smartphone, tablet) musí schváliť správca.


Zaregistrujte sa na začiatku prácePo prihlásení začne sledovanie času kliknutím na „Registrovať“. Zobrazí sa čas začiatku práce.

Zaregistrujte sa na začiatku práce V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Registrácia a odhlásenie z dôvodu prerušeniaAk chcete začať prestávku, kliknite na položku „Pauza“. Zobrazí sa čas začiatku prestávky.

Pauza sa končí kliknutím na „Koniec pauzy“.

Registrácia a odhlásenie z dôvodu prerušenia

Registrácia a odhlásenie z dôvodu prerušenia V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Odhláste sa na konci práceNa konci práce je stlačené tlačidlo „Odhlásiť sa“.

Odhláste sa na konci práce V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Zobrazenie účtu pracovného časuCelkový zostatok na účte pracovného času sa zobrazuje pod položkou „Rovnováha“ (hodnota z predchádzajúceho dňa).

Zobrazenie účtu pracovného času V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Podrobné zobrazenie pracovných a absenčných časov v kalendáriZobrazenie kalendára sa otvorí kliknutím na tlačidlo „Detaily“. Dohodnutý pracovný čas sa zobrazuje pod „Cieľ“ a skutočný pracovný čas pre vybraný mesiac pod „Naozaj“. „Rovnováha“ zobrazuje mesačný rozdiel medzi cieľovou a skutočnou pracovnou dobou.

Podrobnosti o zaznamenaných časoch sa zobrazia kliknutím na požadovaný dátum.

Podrobné zobrazenie pracovných a absenčných časov v kalendári

Podrobné zobrazenie pracovných a absenčných časov v kalendári V aplikácii sa použije jazyk, ktorý ste vybrali

Súkromia


Našu webovú stránku môžete navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Prístupové údaje ukladáme iba do takzvaných súborov denníka servera, napr. názov požadovaného súboru, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov a žiadajúci poskytovateľ. Tieto údaje sa vyhodnocujú iba na zabezpečenie bezproblémového fungovania stránok a na zlepšenie našej ponuky a neumožňujú nám vyvodiť žiadne závery o vás osobne.

Zobraziť viac Osobné údaje spracúvame, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, keď nás budete kontaktovať.

Táto webová stránka používa Google (Universal) Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok, ako napríklad tzv. “cookies”, textové súbory uložené v počítači. Informácie vygenerované o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na tomto serveri. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa IP adresa pred prenosom v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch prevedie na server Google v USA a tam sa skráti. Anonymizovaná adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google. Môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov vytvorených cookie, týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a v spracovávaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Máte právo na bezplatné informácie o údajoch, ktoré o vás máme uložené, av prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, informácií, opráv, blokovania alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v náš odtlačok.

Zásady ochrany osobných údajov vytvorené právnou textovou službou Trusted Shops v spolupráci s advokátskou kanceláriou Wilde Beuger Solmecke.

Zobraziť menej